#66 Profeteren

Wat is profeteren? Profeteren zijn de gedachten, gevoelens en vooral ook de bedoelingen, de plannen van God bekend maken aan anderen.

Het kan zijn dat het om de bedoeling van een persoon gaat, of dat het om een hele groep gaat, een gemeente of een kerk, een stad, een streek, een volk, een land of een natie.

Als het om een bedoeling of een plan van God gaat, dan betekent het ook dat als je het uitspreekt dat er dan kracht vanuit gaat. Ik heb dat dikwijls meegemaakt als je een profetie over een persoon uitspreekt. Het doet iets moois met die persoon. Afhankelijk hoe zuiver en gelovig de persoon is, die het uitspreekt en hoe ontvankelijk de persoon is die het ontvangt.

Aangezien profeteren belangrijk is, roep ik hier: leer profeteren.

Moet je erbij zeggen dat de boodschap van God komt? Dat ligt er aan. Als het een negatief zou werken, doe het doen niet. Het kan ook bemoedigend werken, doe het dan wel. Maar leg wel uit of laat zien dat het jouw mond is die de boodschap uitspreekt. Ons profeteren is onvolkomen. Je kunt er naast zitten.

Wat profeteren niet is, is voorspellen. In de zin van in de toekomst kijken. Geen soort teletijdmachine. Maar omdat de plannen van God leiden in een bepaalde richting, zegt het wel iets over de toekomst. In die zin heeft profeteren een ‘voorspellende’ waarde. Zeker als het over de hele wereld gaat. Maar als een persoon niet wil, dan zal het plan van God met hem of haar niet worden gerealiseerd. Hoe jammer ook. Een mens kan zijn eigen plan trekken.

En dan nog een punt. Zeker als het over mensen gaat, dan is de boodschap positief. God wil het goede met een mens. Hij wil dat ze mooie dingen leren te grijpen. Voor een mens kan het ook heel goed zijn als hij te horen zou kunnen krijgen: Stop met …. en dan het onderwerp. Zoiets heb ik nog nooit over een persoon geprofeteerd. Misschien anderen. Zullen uitzonderingen zijn.

<<hieronder komen nog studies over dit onderwerp en hoe je profeteren kunt leren>>

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.