#45 De Feesten

Het is goed om feesten te vieren. Zonder meer.

Van sommige feesten weten we dat ze door God zijn ingesteld. Het zijn feesten om met de hemel mee te vieren. Is dat niet bijzonder?

Hoewel het in de eerste plaats feesten zijn van het volk Israël, lijkt het mij verstandig om die feesten mee te vieren. Ze sluiten aan bij wat de hemel heeft bepaald. En hebben daarom ook een geestelijk positieve lading. Daarnaast zijn ze ook een leerschool. Het is Gods manier om ons levenslessen te geven.

Onder de feesten horen ook herdenkingsmomenten. Net zoals 4 en 5 mei in Nederland twee feesten zijn met een heel andere sfeer. Dat is ook zo met de feesten van God.

Dit zijn die feesten, deels staan ze hier met hun Hebreeuwse namen.
1. Pesach, wat wij Pasen noemen.
2. De Dagen van de Ongezuurde Broden oftewel Matses.
3. Shavoeot, wat wij het Pinksterfeest noemen inclusief de periode van de graanoffers.
4. Rosh Hashana of bazuinendag, het Joodse Nieuwjaar.
5. Yom Kippur, of in het Nederlands Grote Verzoendag
6. Loofhuttenfeest
7. De Achtste Dag, Vreugde van de Wet.

De feesten van het oude volk Israël Bijbel . Je kunt op verschillende manieren tellen. Het zijn zeven feesten of acht feesten als je de periode van de graanoffers apart telt.

Het eerstkomende feest is Rosh Hashana. Dat is het eerste feest van de vier najaarsfeesten. Het is het Israëlisch Nieuwjaar. Het feest begint dit jaar 2019 op als het donker wordt zondagavond 29 september.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.