#45 De Feesten

Het is goed om feesten te vieren. Zonder meer.

Van sommige feesten weten we dat ze door God zijn ingesteld. Het zijn feesten om met de hemel mee te vieren. Is dat niet bijzonder?

Hoewel het in de eerste plaats feesten zijn van het volk Israël, lijkt het mij verstandig om die feesten mee te vieren. Ze sluiten aan bij wat de hemel heeft bepaald. En hebben daarom ook een geestelijk positieve lading. Daarnaast zijn ze ook een leerschool. Het is Gods manier om ons levenslessen te leren.

De feesten zijn ook herdenkingsmomenten. Net zoals 4 en 5 mei in Nederland twee feesten zijn met een heel andere sfeer. Zo hebben de diverse feesten van God ook verschillende karakters of sferen.

Dit zijn die feesten, deels staan ze hier met hun Hebreeuwse namen.
1. Pesach, wat wij Pasen noemen.
2. De Dagen van de Ongezuurde Broden oftewel Matses.
3. Shavoeot, wat wij het Pinksterfeest noemen inclusief de periode van de graanoffers.
4. Rosh Hashana of bazuinendag, het Joodse Nieuwjaar.
5. Yom Kippur, of in het Nederlands Grote Verzoendag
6. Sukkoth, Loofhuttenfeest
7. De Achtste Dag, Vreugde van de Wet.

Dit zijn de feesten van het oude volk Israël Bijbel. Ze worden allemaal ook nu nog gevierd. Er zijn alleen feesten bijgekomen.

Je kunt de feesten op verschillende manieren tellen. Het zijn zeven feesten of acht feesten als je de periode van de graanoffers apart telt. Zie punt 3.

Het eerste feest in het najaar is Rosh Hashana. Het is het Israëlisch Nieuwjaar. Het feest begon in 2019 toen het donker werd op zondagavond 29 september. Tien dagen later Yom Kippur. Vijf dagen daarna Sukkoth, het loofhuttenfeest. Zeven dagen lang en de achtste dag de vreugde van de wet.

Tijdens de feesten blaast men op gezette tijden op de sjofar of de bazuin. Dit zijn geen muziekinstrumenten. Het zijn aandachtssignalen zoals de sirene’s, op de eerste maandagmorgen van de nieuwe maand.

En verder is er nog het feest van de Nieuwe Maan in de Bijbel. Dat is bij ons totaal niet bekend. Jammer eigenlijk.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.