Pastoraat ivm Nieuwe gemeente

In het pastoraal werk is het goed om de basis dingen over de nieuwe gemeente te weten. Voor jezelf en voor anderen.

Een basispunt is dat Jezus de Heer van de kerk is. Dat Hij de gemeenten bouwt. Het is belangrijk dat je regelmatig de Heer ziet bouwen in de gemeente. Het is belangrijk dat jijzelf of iemand waar je zorg voor hebt, hoort bij zo´n gemeente al is het maar een gemeente bestaande uit één ander iemand. Lees de teksten uit de studie deel 2 waar het gaat om Gods zegen voor de ekklesia.

Het tweede basispunt is dat de Heer mensen bijeenbrengt rond Hemzelf. Dat betekent dat het goed is om mensen uit te nodigen, die bij God of Jezus hulp zoeken. Dit is een belangrijke les, die te lezen is in deel 3 van de studie over samenkomen.

In het pastoraal werk kun je mensen met diverse problemen met de kerk of de gemeente tegenkomen.

Een klassieker is de mens, die van de hemel een profetische bediening gekregen heeft. Zo iemand heeft het in kerken en gemeenten bijna altijd moeilijk.

Dan zijn er mensen, die problemen hebben gekregen in de kerk omdat ze zich volwassen hebben laten dopen, zijn gaan spreken in tongen, of voor mensen gingen bidden voor genezing.

Het kan ook zijn dat ze over een leerpunt van de kerk anders zijn gaan denken. In sommige kerken moet je heel precies de officiële leerstellingen aanhangen.

Ook zijn er mensen met een soort van onvolkomenheid, die in hun kerk of gemeente als bezwaarlijk wordt gezien. Denk bijvoorbeeld aan homoseksualiteit. Andere onvolkomen worden geaccepteerd maar deze niet.

Dan zijn er mensen, die in de kerk openbare schuldbelijdenis moesten doen vanwege het feit dat de vrouw zwanger was voordat ze trouwden of ze moesten schuldbelijdenis doen omdat ze gingen scheiden. Deze mensen kunnen zwaar gebukt gaan onder schuldgevoelens en schaamte.

Er zijn ook mensen, die geen tweede kans kregen nadat ze onverstandig bezig zijn geweest. Soms was het al lang geleden.

Veel van deze problemen ontstaan doordat de kerk de leiding van Jezus onvoldoende wil of kan zien. Gebrek aan kennis van de Bijbel is ook een grote oorzaak. De mensen zelf kunnen zich natuurlijk ook onhandig of onverstandig hebben bedragen.

Een enkele keer kun je richting kerk of gemeente iets doen, maar in ieder geval kunnen we onszelf of anderen helpen door de wijze adviezen van de Bijbel toe te passen. Leren omgaan met boosheid, vergeven, loslaten, met leren te weten wie je bent, leren vrij komen van schaamte en schuldgevoelens. Het zijn allemaal onderwerpen, die verderop in deze leergang nog aan de orde komen.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.