Fundamenten

De pagina’s in dit deel geven lessen en studies over de fundamenten voor perspectief voor ons LEVEN.

Wat Gods plannen zijn:
– nieuwe mensen
– nieuwe gemeenschappen
– nieuwe samenleving

Wie God voor ons wil zijn. Daarom is het goed om hen beter te leren kennen:
– de Vader
– Jezus, de Zoon
– de Geest van God.

En de belangrijkste zaken die van God uit gaan:
– zijn woorden in het verleden en in het heden
– wat de wil van God is en wat de waarden van God zijn.
– wat er kan gebeuren als de hemel de aarde raakt.

We willen weer opnieuw van Jezus leren. Hij gaf lessen voor een goed leven.